Szkoła realizuje edukacyjny projekt Lepszej Szkoły z matematyki

Uczestniczą w nim uczniowie klas IV-VI. Głównym celem projektu jest badanie efektywności nauczania. Uczestnictwo w projekcie, dzięki specjalistycznym testom, daje nauczycielowi możliwość badania kompetencji matematycznych uczniów, porównywania wyników swoich klas z wynikami uczniów na terenie województwa i całej Polski. Testy przeprowadzane są  trzy razy w roku szkolnym: na początku, po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego. Raporty dostarczają informacji, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które typy zadań sprawiają mu najwięcej trudności. Więcej informacji na stronie

www.LS.gwo.pl