Pasowanie na Ucznia

Każde dziecko rozpoczynające naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej czeka
 z wielką niecierpliwością na moment, gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. 
To bardzo ważne wydarzenie miało miejsce 19 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach. To był niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawczyni p. Zofii Chalusiak i rodziców. Dzieci swoim zachowaniem i zaprezentowanym programem artystycznym udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły.Wśród zgromadzonych gości: dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów, i rodziców znaleźli się najważniejsi w tym dniu – Pierwszoklasiści. Po kilku tygodniach nauki wykazali się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, doskonałą znajomością Ojczyzny  i polskich symboli narodowych, ale również sprawnością fizyczną. Po wspaniale zdanym egzaminie uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez p. dyrektor Sylwię Marciniak. Pierwszoklasiści otrzymali swój pierwszy ważny dokument - legitymację szkolną, pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia oraz upominki od Samorządu Uczniowskiego, wychowawczyni i rodziców.  Uroczystość pasowania była niezwykłym przeżyciem dla wszystkich obecnych i pozostanie na długo w pamięci.