wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Listopad to miesiąc, w którym obchodzone jest jedno z najważniejszych świąt państwowych – Narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie 9 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Łagiewnikach odbyła się uroczysta, patriotyczna wieczornica. "Biały Orle szybuj wysoko po polskim, wolnym niebie" pod takim hasłem uczniowie klas IV – VI przypomnieli wydarzenia, które miały miejsce przed 98 laty oraz oddali hołd  ludziom, którzy walczyli za naszą Ojczyznę. To dzięki nim po 123 latach niewoli żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce.  Montaż słowno-muzyczny, który przedstawiał chronologiczne wydarzenia i zrywy patriotyczne Polaków w dążeniu do odzyskania niepodległości uczniowie przygotowali pod kierownictwem nauczycielek Doroty Zakręta i Ireny Siorek, za oprawę plastyczną odpowiedzialna była pani Sylwia Kotowska. Wieczornicę uświetnił Aleksander Kubiak z klasy III, zagrał na keyboardzie utwór „Wojenko, wojenko”.

Na uroczystość przybyli wójt gminy Czarnożyły Andrzej Modrzejewski, sekretarz gminy Piotr Kędzia, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Łabęcki oraz radni i sołtysi z obwodu szkoły. W wieczornicy wzięli udział także dyrektor szkoły Sylwia Marciniak, nauczyciele i rodzice uczniów.
 
 Wójt Gminy Czarnożyły – Andrzej Modrzejewski, nie kryjąc wzruszenia kierował słowa podziękowania dla dzieci, które pod przewodnictwem grona pedagogicznego podtrzymują pamięć o bohaterach zrywów powstańczych.

Pasowanie na Ucznia

Każde dziecko rozpoczynające naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej czeka
 z wielką niecierpliwością na moment, gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. 
To bardzo ważne wydarzenie miało miejsce 19 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach. To był niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawczyni p. Zofii Chalusiak i rodziców. Dzieci swoim zachowaniem i zaprezentowanym programem artystycznym udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły.Wśród zgromadzonych gości: dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów, i rodziców znaleźli się najważniejsi w tym dniu – Pierwszoklasiści. Po kilku tygodniach nauki wykazali się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, doskonałą znajomością Ojczyzny  i polskich symboli narodowych, ale również sprawnością fizyczną. Po wspaniale zdanym egzaminie uczniowie złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez p. dyrektor Sylwię Marciniak. Pierwszoklasiści otrzymali swój pierwszy ważny dokument - legitymację szkolną, pamiątkowy Dyplom Pasowania na Ucznia oraz upominki od Samorządu Uczniowskiego, wychowawczyni i rodziców.  Uroczystość pasowania była niezwykłym przeżyciem dla wszystkich obecnych i pozostanie na długo w pamięci.

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 12 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Czarnożyły p. Andrzej Modrzejewski , Przewodniczący Rady p.Jerzy Łabęcki, nauczyciele, pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Sylwia Marciniak, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej  uczniowie z klas IV - VI pod kierunkiem pani Ireny Siorek śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły po symbolicznej róży.

 

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

30 września 2016 r. nasza szkoła uczestniczyła w VI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.  (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. W tym dniu szkoły z różnych stron świata uczestniczyły w tym wydarzeniu.

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Od początku września uczniowie powtarzali na lekcjach matematyki tabliczkę mnożenia. W szkole pojawił się afisz informujący o VI SDTM ozdobiony balonikami i serpentynami. Uczniowie brali udział w zabawach związanych z tabliczką mnożenia, takich jak: "Wyścig numerów", "Kolanko matematyczne", "Łańcuszek mnożenia", puzzle z tabliczką mnożenia, puzzle- potęgi itp, poznawali sprytne sposoby obliczeń, np. "mnożenie przez 9 na palcach", sprytne obliczenia liczb typu aXa (15X15; 35x35), mnożenie przez 11. W dniu święta TM w szkole działała komisja egzaminacyjna złożona z 3 egzaminatorów i asystentów, która przeprowadzała egzaminy wśród uczniów i pracowników szkoły, a po lekcjach również wśród chętnych rodziców. Uczniowie byli nagradzani słodyczami, zdobywali odznaki i certyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia.

 

 

rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

W dniu 1 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2016/2017, w której uczestniczyli Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice.  Na początku przemaszerowaliśmy do kościoła w Łagiewnikach na mszę św, podczas której ks.Marcin Knyga poświęcił tornistry  Pierwszoklasistów. Oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego dokonała pani Dyrektor tuż po apelu przygotowanym przez klasę V, podczas którego serdecznie powitano i obdarowano uczniów klasy I.  Po wakacyjnej przerwie powitano gorąco  w murach naszej szkoły wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły.  Dyrekcja Szkoły złożyła wszystkim najlepsze życzenia z okazji nowego roku szkolnego oraz radości ze zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017