Rada Rodziców

 

 

przewodnicząca Rady Rodziców:   pani Małgorzata Marciniak

z-ca przewodniczącego : pani Ewa Kaczmarek

skarbnik RR:  pani Anita Olejnik

członkowie RR : pani Mariola Ramuś, Małgorzata Świtoń, Sylwia Filipiak