Samorząd uczniowski

przewodniczący szkoły: Aleksander Błaszczyk
z-ca przewodniczącego:  Kacper Wąsik
skarbnik SU: Dominik Pawlak
sekretarz SU:  Filip Szczepański

opiekun SU:  mgr Anna Pichlak