Tekst do odczytu maszynowego

Tekst do odczytu maszynowego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach

Czym się zajmujemy;

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:
1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
5)realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2.Szkołą zarządza dyrektor.
3.Siedzibą szkoły jest budynek Łagiewniki 89, dla oddziału przedszkolnego w Łagiewnikach budynek numer 80 , dla oddziału przedszkolnego w Raczynie budynek numer 21a.
4.Organem prowadzącym jest Gmina Czarnożyły .
5.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
Kontakt ze szkołą:
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach, Łagiewniki 89, 98-310 Czarnożyły
tel. 0 43 841 63 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W jakich godzinach pracujemy
Szkoła jest czynna w godzinach : 8.00 – 14.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumaczenia online.
napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Ludiwka Gietyngiera w Łagiewnikach, Łagiewniki 89, 98-310 Czarnożyły
wysłać e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
kontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 43 841 63 90

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

przy wejściu do budynków znajdują się dzwonki do wezwania obsługi