Nauczyciele Zatrudnieni

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach
im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera
 Dyrektor Szkoły
 
mgr Sylwia Marciniak
wychowawca klasy I
mgr Hanna Nowak
 
wychowawca klasy II
 Zofia Chalusiak 
w zastępstwie mgr Ilona Browarna

wychowawca klasy III
mgr Jolanta Szynka
 
wychowawca klasy IV
nauczyciel języka polskiego
mgr Dorota Zakręta
 
wychowawca klasy V
nauczyciel religii , zajęć komputerowych, informatyki
mgr Ewa Świtoń

wychowawca klasy VI
nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Pichlak

nauczyciel przyrody
mgr Artur Pasieka


nauczyciel matematyki
 mgr Agnieszka Kołodziej
 
nauczyciel matematyki
 mgr Sylwia Kotowska


nauczyciel
historii/bibliotekarz
mgr Sylwia Marciniak

nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Krzysztof Lesik

 nauczyciel muzyki
mgr Irena Siorek

 

nauczyciel plastyki
mgr Anna Jajczak

 

nauczyciel techniki
mgr Magdalena Morka