Strona Domowa

Kangur matematyczny 2023

16 marca 2023r. został przeprowadzony w naszej szkole międzynarodowy konkurs matematyczny ,,KANGUR MATEMATYCZNY”. Wzięli w nim udział uczniowie klas III- VI . Konkurs miał na celu praktyczne sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania podanych zadań. Stwarzał możliwość przeżycia pięknej przygody z matematyką. Uczniowie przygotowywali się do niego na zajęciach dodatkowych, w czasie których nauczyciele motywowali uczniów do rozwijania samodzielności, samodyscypliny, zachęcali do podejmowania intelektualnych wyzwań.

Każdy uczestnik Konkursu Kangur Matematyczny 2023 otrzymał układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego .

Do  sesjii zdjęciowej wykorzystano aparat fotograficzny zakupiony z programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci.