Strona Domowa

Pasowanie na ucznia

„Naukę czas zacząć…

Szkoła cichutko drzwi uchyliła,

dzieci do siebie zaprosiła.”

Dnia 27 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Do tej chwili uczniowie przygotowywali się od pierwszego tygodnia nauki  w szkole wraz ze swoją wychowawczynią p. Hanną Nowak. Dzieci zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawały panujące zasady. W tym ważnym  dla nich miejscu doświadczały szkolnego życia, jego smaku i koloru. Były pilne i pracowite. Wiedziały, że aby zostać przyjętym do braci uczniowskiej trzeba udowodnić, że są tego godne. Do zadań, które mieli wykonać uczniowie należały m. in. recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, wiedza na temat ojczyzny oraz ruchu drogowego. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów oraz pasowanie ich przez p. dyrektor Sylwię Marciniak. Słowa przysięgi w ustach siedmiolatków brzmiały niezwykle poważnie.  Tym samym dzieci zostały oficjalnie uczniami klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach. W tym jakże wyjątkowym  dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy z dumą obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi  szkolnej braci. Wiele emocji wzbudziło również złożenie przyrzeczenia przez rodziców, w którym oświadczyli, że będą pamiętać o tym, że dziecko to unikalny skarb, doceniać w nim to, co najlepsze, że każdy człowiek uczy się na błędach.