Apel "Bezpieczne ferie"

Apel – „Bezpieczne ferie 2016”

Dnia 12 lutego 2016 r. klasa II pod kierunkiem p. Hanny Nowak przedstawiła apel pt. “Bezpieczne ferie zimowe”.  Uczniowie w towarzystwie Pani Zimy przypomnieli, w jaki sposób należy zachowywać się podczas zimowych zabaw na śniegu tak, aby po skończonych feriach cało i bezpiecznie powrócić do szkoły. Pani Hanna przygotowała również gazetkę dla całej społeczności uczniowskiej na temat „ Bezpieczne zabawy, kodeks zachowania”.  Uczniowie zaprezentowali przestrogi przed różnymi niebezpieczeństwami jakie mogą napotkać na co dzień w okresie zimowym, takie jak: kontakt z nieznajomym, przechodzenie przez jezdnię, wchodzenie na zamarznięte stawy itp. Wszyscy uczniowie mogli więc powtórzyć i utrwalić zasady bezpieczeństwa. W trakcie apelu uczniowie zachęcali również do opieki nad zwierzętami . Na koniec głos zabrała pani dyrektor Sylwia Marciniak, apelując o rozsądek i ostrożność, a także życząc wszystkim dzieciom i nauczycielom śnieżnych i radosnych ferii oraz powrotu do szkoły w dobrych humorach i w pełni sił.